Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.9.2020.PCh
Nazwa przetarguRozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ¶cieżki rowerowej, budowy zjazdów.
Data ogłoszenia2020-06-23
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ¶cieżki rowerowej, budowy zjazdów zgodnie z dokumentacjš projektowš, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45233222-1
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-07-08
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiajšcego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres gwarancji - 20%
Termin reakcji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-07-22
Data zawarcia umowy2020-07-31
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo
tel. 504-543-498
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim