Witamy w serwisie internetowym
Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim!

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim jest jednostką budżetową podlegającą Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim. PZD wypełnia funkcję zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu starogardzkiego w zakresie planowania, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg.

Do najważniejszych zadań PZD należy: utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń drogowych oraz dbanie o otoczenie pasa drogowego. PZD prowadzi również ewidencję dróg i wszystkich obiektów, a także okresowo przeprowadza kontrolę stanu dróg i obiektów.

Do zadań PZD należy prowadzenie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

Do wyświetlenia powyższych dokumentów może być wymagany darmowy program Adobe Reader dostępny tutaj.

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim