Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.17.2020.PCh
Nazwa przetarguUsługi koparko-ładowarkami przy pracach organizowanych przez PZD Starogard Gdański z podziałem na 2 czę¶ci.
Data ogłoszenia2020-10-14
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia sš: Usługi koparko-ładowarkami przy pracach organizowanych przez PZD Starogard Gdański z podziałem na 2 czę¶ci: Czę¶ć nr 1: Usługi koparko-ładowarkš na terenie działania bazy Starogard Gdański,Czę¶ć nr 2: Usługi koparko-ładowarkš na terenie działania bazy Borzechowo.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45520000-8
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-10-29
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiajšcego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Czas reakcji - 40 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-10-30 - Czę¶ć nr 1
Data zawarcia umowy2020-11-09
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
ul. szkolna 18, 83-224 Borzechowo
tel. 504-543-498
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Data wyboru oferty2020-10-30 - Czę¶ć nr 2
Data zawarcia umowy2020-11-09
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
ul. szkolna 18, 83-224 Borzechowo
tel. 504-543-498
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim