Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.16.2020.MC
Nazwa przetarguPrzebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416G w m. Więckowy polegajšca na budowie chodnika i utwardzonego pobocza - Etap I.
Data ogłoszenia2020-09-18
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416G w m. Więckowy polegajšca na budowie chodnika i utwardzonego pobocza - Etap I.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233222-1
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-10-05
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiajšcego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres gwarancji - 20%
Termin realizacji - 20%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiMałgorzata Cie¶lik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Unieważnienie postępowania
Data unieważnienia2020-10-12
Podstawa unieważnieniaArt. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.)

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim