Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.11.2020.MC
Nazwa przetarguRemont chodnika w m. Pogódki.
Data ogłoszenia2020-07-10
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest remont chodnika w m. Pogódki.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233222-1
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-07-27
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiajšcego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres gwarancji - 20%
Termin realizacji - 20%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiMałgorzata Cie¶lik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-08-10
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe
Andrzej Tworek
ul. Szkolna 18
83-224 Borzechowo
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim