Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.10.2020.S
Nazwa przetarguUlepszenie nawierzchni dróg powiatowych metodš slurry seal.
Data ogłoszenia2020-07-03
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest ulepszenie nawierzchni dróg powiatowych przez ułożenie warstwy uszorstniajšcej z mieszanki mineralnoemulsyjnej na zimno o uziarnieniu cišgłym 0/8 mm w dwóch warstwach grubo¶ci min. 2 cm typu slurry seal i ¶redniej ilo¶ci min. 35 kg/m2, frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 2/8 – kruszywo bazaltowe płukane kl. I, gat. 1.
Powierzchnia ulepszenia nawierzchni dróg wynosi 18 375 m2.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-07-20
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiajšcego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres rękojmi - 20%
Termin realizacji - 20%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-07-28
Data zawarcia umowy2020-08-07
Wybrany oferentBITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim