Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.8.2020.PCh
Nazwa przetarguPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin".
Data ogłoszenia2020-06-02
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin".
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
71340000-3, 71540000-5, 71520000-9, 71541000-2, 71310000-4, 71350000-6
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-06-10
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiajšcego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Do¶wiadczenie zawodowe - 40 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-08-14
Data zawarcia umowy2020-08-26
Wybrany oferentNADZORY-GL Grzegorz Leszman
ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim