Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.6.2020.PCh
Nazwa przetarguRemont drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo polegajšcy na wbudowaniu płyt drogowych betonowych.
Data ogłoszenia2020-05-11
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest Remont drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo polegajšcy na wbudowaniu płyt drogowych betonowych
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233220-7
Nadzór nad robotami budowlanymi
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-05-26
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiajšcego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2 - po wcze¶niejszym umówieniu telefonicznym.
Kryteria oceny ofertCena - 60%, Okres rękojmi - 20%, Termin realizacji - 20%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-06-04
Data zawarcia umowy2020-06-22
Wybrany oferentProdukcja Handel Usługi Jarosław Adrych
ul. Prusa 15/1, 83-240 Lubichowo
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim