Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.5.2020.MC
Nazwa przetarguPełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjš zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański - Linowiec w zakresie budowy ¶cieżki rowerowej, zjazdów"
Data ogłoszenia2020-02-19
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest jest ¶wiadczenie usługi polegajšcej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolš jej rozliczenia - realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański - Linowiec w zakresie budowy ¶cieżki rowerowej, zjazdów"
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1
Nadzór nad robotami budowlanymi
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-02-28
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiajšcego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%, Do¶wiadczenie zawodowe - 40%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiMałgorzata Cie¶lik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-03-11
Data zawarcia umowy2020-03-19
Wybrany oferentNADZORY-GL Grzegorz Leszman
ul. Reymonta 3
83-200 Starogard Gdański
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim