Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.4.2020.MC
Nazwa przetarguDostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo.
Data ogłoszenia2020-02-10
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem płyt drogowych betonowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo w ilo¶ci 660 szt.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44113000-5
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-02-18
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiajšcego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%, Termin realizacji - 20%, Okres gwarancji - 20%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiMałgorzata Cie¶lik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-03-05
Data zawarcia umowy2020-03-16
Wybrany oferent"ROMAR" Reszczyńscy s.j.
Rokocin 2a
83-200 Starogard Gdański
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim