Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.3.2020.S
Nazwa przetarguPrzebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w cišgu drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Czarnocina, gmina Skarszewy.
Data ogłoszenia2020-02-10
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w cišgu drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Czarnocina, gmina Skarszewy.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45221100-3
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-02-25
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiajšcego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%, Okres rękojmi - 20%, Termin realizacji - 20%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-03-10
Data zawarcia umowy2020-03-23
Wybrany oferentWANT Sp. z o.o.
ul. Korczaka 12
83-110 Tczew
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim