Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.01.2020.PCh
Nazwa przetarguPełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacjš zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin".
Data ogłoszenia2020-01-13
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacjš zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin".
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
71247000-1
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-01-21
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiajšcego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Do¶wiadczenie zawodowe - 40 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-02-07
Wybrany oferentNADZORY-GL Grzegorz Leszman
ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański
tel. 723-729-041, e-mail:g.leszman@o2.pl
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Unieważnienie postępowania
Data unieważnienia2020-03-19
Podstawa unieważnieniaPostępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim