Ogłoszenia o przetargach
realizowanych w ramach zamówień publicznych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim


I. Przetargi o wartości do wysokości progów unijnych
II. Przetargi o wartości powyżej wysokości progów unijnych
III. Zapytania ofertowe
IV. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
V. Przetargi archiwalne

I. Przetargi o wartości do wysokości progów unijnych

L.p. Numer przetargu Data ogłoszenia Termin skladania ofert Nazwa przetargu Szczegóły
1 PZD.404.1.2019.S 2019-01-21 2019-02-05 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G Dąbrówka-Bobowo na odcinku Dąbrówka - boisko sportowe w Dąbrówce.
2 PZD.404.2.2019.S 2019-01-25 2019-02-11 Budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd-Brzeźno na odcinku szkoła,boisko sportowe w Rywałdzie.
3 PZD.404.3.2019.PCh 2019-02-11 2019-02-19 Dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo
4 PZD.404.4.2019.PCh 2019-02-21 2019-03-11 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów.
5 PZD.404.5.2019.S 2019-02-25 2019-03-12 Remont drogi powiatowej nr 2717G w m. Brzeźno Wlk. na ul.Rajkowskiej, polegający na wbudowaniu płyt YUMB.
6 PZD.404.6.2019.PCh 2019-03-29 2019-04-15 Remont drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo polegający na wbudowaniu płyt drogowych betonowych.
7 PZD.404.7.2019.S 2019-04-24 2019-05-09 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2416G – ul. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach.
8 PZD.404.8.2019.PCh 2019-05-13 2019-05-28 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gd.
9 PZD.404.9.2019.S 2019-06-10 2019-06-25 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713G – ul.Boroszewskiej w Godziszewie – II etap.
10 PZD.404.10.2019.PCh 2019-07-05 Zamówienie uzupełniające realizowane w zadaniu pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów.
11 PZD.404.11.2019.PCh 2019-07-09 2019-07-24 Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie PZD Starogard Gdański w roku 2019.
12 PZD.404.12.2019.S 2019-08-21 2019-08-30 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odc. od miejscowości Jaszczerek (DW nr 214) do miejscowości Leśna Jania (DP nr 2729G).
13 PZD.404.13.2019.MC 2019-09-10 2019-09-25 Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2416G - ul. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach.
14 PZD.404.14.2019.PCh 2019-09-18 2019-10-03 Usługi koparko-ładowarkami przy pracach organizowanych przez PZD Starogard Gdański z podziałem na 2 części.
15 PZD.404.15.2019.PCh 2019-09-24 2019-10-02 Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-2 mm do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2019/2020.
16 PZD.404.16.2019.PCh 2019-09-24 2019-10-02 Dostawa soli drogowe do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2019/2020.
17 PZD.404.17.2019.PCh 2019-11-06 2019-11-21 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin.
18 PZD.404.18.2019.PCh 2019-11-07 2019-11-22 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin.
19 PZD.404.19.2019.PCh 2019-11-08 2019-11-26 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin".
20 PZD.404.20.2019.PCh 2019-11-29 2019-12-16 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin.

do początku
 
 

II. Przetargi o wartości powyżej wysokości progów unijnych

Brak ogłoszeń

do początku
 
 

III. Zapytania ofertowe

L.p. Numer przetargu Data ogłoszenia Termin skladania ofert Nazwa przetargu Szczegóły
1 Zapytanie ofertowe nr 1/2019 2019-03-05 2019-03-20 Sprzedaż wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC w ilości do 50 Mg dla Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim ul. Mickiewicza 9.
2 Zapytanie ofertowe nr 2/2019 2019-03-12 2019-03-20 Sprzedaż wraz z dostawą transportem Oferenta grysu bazaltowego płukanego frakcji 2-5 w ilości do 300 Mg.

do początku
 
 

IV. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Kliknij tutaj, aby pobrać plan postępowań na 2019 rok.

do początku
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim