Ogłoszenia o przetargach
realizowanych w ramach zamówień publicznych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim


I. Platforma Zakupowa
II. Przetargi o wartości do wysokości progów unijnych
III. Przetargi o wartości powyżej wysokości progów unijnych
IV. Zapytania ofertowe
V. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
VI. Przetargi archiwalne

I. Platforma Zakupowa

Informujemy, że Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim uruchomił Platformę Zakupową,
która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami
w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych.

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Do złożenia oferty, poza dostępem do Internetu oraz właściwą przeglądarką internetową, potrzebny będzie ważny, kwalifikowany podpis elektroniczny.

Informacje o prowadzonych postępowaniach będą umieszczane wyłącznie na stronie Platformy Zakupowej PZD dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_stg

W przypadku problemów technicznych bądź pytań związanych z obsługą Platformy Zakupowej prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta dostępnym pod numerem 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

do początku
 
 

II. Przetargi o wartości do wysokości progów unijnych

L.p. Numer przetargu Data ogłoszenia Termin skladania ofert Nazwa przetargu Szczegóły
1 PZD.404.01.2020.PCh 2020-01-13 2020-01-21 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin".
2 PZD.404.2.2020.MC 2020-02-04 2020-02-19 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański - Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów.
3 PZD.404.3.2020.S 2020-02-10 2020-02-25 Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Czarnocina, gmina Skarszewy.
4 PZD.404.4.2020.MC 2020-02-10 2020-02-18 Dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo.
5 PZD.404.5.2020.MC 2020-02-19 2020-02-28 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański - Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów"
6 PZD.404.6.2020.PCh 2020-05-11 2020-05-26 Remont drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo polegający na wbudowaniu płyt drogowych betonowych.
7 PZD.404.7.2020.PCh 2020-05-19 2020-06-03 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin.
8 PZD.404.8.2020.PCh 2020-06-02 2020-06-10 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin".
9 PZD.404.9.2020.PCh 2020-06-23 2020-07-08 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów.
10 PZD.404.10.2020.S 2020-07-03 2020-07-20 Ulepszenie nawierzchni dróg powiatowych metodą slurry seal.
11 PZD.404.11.2020.MC 2020-07-10 2020-07-27 Remont chodnika w m. Pogódki.
12 PZD.404.12.2020.MC 2020-07-10 2020-07-27 Remont chodnika i pobocza drogi powiatowej nr 2414G w m. Koźmin.
13 PZD.404.13.2020.PCh 2020-09-04 2020-09-21 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim.
14 PZD.404.14.2020.MC 2019-09-21 Zamówienie uzupełniające realizowane w zadaniu pn.: "Ulepszenie nawierzchni dróg powiatowych metodą slurry seal"
15 PZD.404.15.2020.MC 2020-09-18 2020-10-05 Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2710G Starogard Gdański - Kolincz – Klonówka w m. Klonówka.
16 PZD.404.16.2020.MC 2020-09-18 2020-10-05 Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416G w m. Więckowy polegająca na budowie chodnika i utwardzonego pobocza - Etap I.
17 PZD.404.17.2020.PCh 2020-10-14 2020-10-29 Usługi koparko-ładowarkami przy pracach organizowanych przez PZD Starogard Gdański z podziałem na 2 części.

do początku
 
 

III. Przetargi o wartości powyżej wysokości progów unijnych

Brak ogłoszeń

do początku
 
 

IV. Zapytania ofertowe

L.p. Numer przetargu Data ogłoszenia Termin skladania ofert Nazwa przetargu Szczegóły
1 Zapytanie ofertowe 2020-03-12 2020-03-20 Sprzedaż wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC w ilości do 40Mg.
2 Zapytanie ofertowe 2020-05-15 2020-05-22 Koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych w roku 2020.
3 Zapytanie ofertowe 2020-10-13 2020-10-21 Sprzątanie pomieszczeń biurowych (pok. 1-8, 107) i sanitarnych w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim.

do początku
 
 

V. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Kliknij tutaj, aby pobrać plan postępowań na 2020 rok.

do początku
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim