Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.9.2018.PCh
Nazwa przetarguUsługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg Starogard Gdański w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 3 części.
Data ogłoszenia2018-04-20
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiot zamówienia obejmuje: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg Starogard Gdański w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 3 części.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90630000-2, 90620000-9
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-06-04
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60 pkt., Czas reakcji - 40 pkt.
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-06-27 - Część nr 1
Data zawarcia umowy2018-07-12
Wybrany oferent"ROMAR" Reszczyńscy spółka jawna
Rokocin 2a, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58/562-07-48
fax 58/562-07-48
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Data wyboru oferty2018-06-27 - Część nr 2
Data zawarcia umowy2018-07-12
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo
tel. 504-543-498
Uzasadnienie wyboruJedna oferta spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data wyboru oferty2018-06-27 - Część nr 3
Data zawarcia umowy2018-07-12
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo
tel. 504-543-498
Uzasadnienie wyboruJedna oferta spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim