Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.11.2019.PCh
Nazwa przetarguWykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie PZD Starogard Gdański w roku 2019.
Data ogłoszenia2019-07-09
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie PZD Starogard Gdański w roku 2019
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233221-4.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-07-24
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Dysponowanie dodatkową brygadą - 40 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2019-08-06
Data zawarcia umowy2019-08-14
Wybrany oferentPrzedsiębiorstwo Usługowe MAL-DRÓG Michał Makarski
Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb
tel. 660-186-298
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim