Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.7.2019.S
Nazwa przetarguBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2416G – ul. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach.
Data ogłoszenia2019-04-24
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2416G – ul. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach zgodnie z projektem budowlanym i SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233222-1.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-05-09
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Okres rękojmi - 20%, Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim