Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.4.2019.PCh
Nazwa przetarguRozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów.
Data ogłoszenia2019-02-21
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów zgodnie z projektem budowlanym i SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233162-2.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-03-11
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Okres rękojmi - 20%, Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2019-03-15
Data zawarcia umowy2019-03-29
Wybrany oferentPrzedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "OELRICH" Zygmunt Oelrich
Więckowy 118, 83-250 Skarszewy
tel. 602-474-868
fax 58/560-18-59
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim