Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.3.2019.PCh
Nazwa przetarguDostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo
Data ogłoszenia2019-02-11
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo w ilości 660 szt. zgodnie z SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44113000-5.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-02-19
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Termin realizacji - 20 %, Okres gwarancji - 20%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2019-03-04
Data zawarcia umowy2019-03-15
Wybrany oferentFirma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski
ul. Wyzowlenia 48, 83-425 Dziemiany
tel. 607-311-924
fax czarnowskimarcin@interia.pl
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim