Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.2.2019.S
Nazwa przetarguBudowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd-Brzeźno na odcinku szkoła,boisko sportowe w Rywałdzie.
Data ogłoszenia2019-01-25
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd-Brzeźno na odcinku szkoła,boisko sportowe w Rywałdzie zgodnie z projektem budowlanym i SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233222-1.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-02-11
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Okres rękojmi - 20%, Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2019-02-21
Data zawarcia umowy2019-03-04
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo
tel. 504-543-498
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim