Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.18.2018.PCh
Nazwa przetarguProwadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Data ogłoszenia2018-08-27
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
71700000-5
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-09-04
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Doświadczenie zawodowe Koordynatora usług - 40 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-09-06
Data zawarcia umowy2018-09-19
Wybrany oferentKonsorcjum firm: WORLD SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański
"ALFA GUARD SECURITY" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda

tel. 601-183-035
Uzasadnienie wyboruJedna oferta spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim