Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.16.2018.PCh
Nazwa przetarguDostawa soli drogowej do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2018/2019.
Data ogłoszenia2018-08-22
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: Dostawa soli drogowej do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2 000 Mg.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
34927100-2
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-08-30
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Termin realizacji - 40 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-09-06
Data zawarcia umowy2018-09-19
Wybrany oferentKopalnia Soli "KŁODAWA" Spółka Akcyjna
Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
tel. 63/273-32-00
fax 63/273-05-45
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim