Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.15.2018.S
Nazwa przetarguBudowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd – Brzeźno na odcinku szkoła, boisko sportowe w Rywałdzie.
Data ogłoszenia2018-07-25
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: Budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd – Brzeźno na odcinku szkoła, boisko sportowe w Rywałdzie.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45233222-1
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-08-09
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres gwarancji - 20 %
Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Unieważnienie postępowania
Data unieważnienia2018-08-21
Podstawa unieważnieniaCena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: art. 93. ust. 1 ustawy Pzp.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim