Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.13.2018.S
Nazwa przetarguBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2212G - ul. Kamierowska w Skarszewach.
Data ogłoszenia2018-07-09
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2212G - ul. Kamierowska w Skarszewach.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45233222-1
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-07-24
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres rękojmi - 20%
Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-07-30
Data zawarcia umowy2018-08-08
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe
Andrzej Tworek
ul. Szkolna 18
83-224 Borzechowo
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim