Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.11.2018.PCh
Nazwa przetarguBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowości Lubiki, gm. Czarna Woda.
Data ogłoszenia2018-05-11
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowości Lubiki, gm. Czarna Woda.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-05-28
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2 (Biuro podawcze).
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Okres rękojmi - 20% , Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-06-12
Data zawarcia umowy2018-06-26
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo
tel. 504-543-498
Uzasadnienie wyboruJedna oferta spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim