Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.10.2018.PCh
Nazwa przetarguUlepszenie nawierzchni dróg metodą slurry seal.
Data ogłoszenia2018-05-09
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest ulepszenie nawierzchni dróg metodą slurry seal w ilości 25 620,00 m2.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-05-25
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2 (Biuro podawcze).
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Okres rękojmi - 20% , Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-06-08
Data zawarcia umowy2018-06-22
Wybrany oferentBITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa
tel. 77/483-07-30
fax 77/487-21-79
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim