Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.8.2018.S
Nazwa przetarguPrzebudowa dróg dojazdowych Nr 2414G, 2416G w kierunku przebudowanego mostu - Przebudowa ul. Jeziornej w km od 0+002,42 do 0+093,84.
Data ogłoszenia2018-03-29
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg dojazdowych Nr 2414G i 2416G w kierunku przebudowanego mostu.
W zakresie przedmiotu zamówienia jest:
Przebudowa ul. Jeziornej od skrzyżowania z ul. Szturmowskiego w kierunku miejscowości Deka na odc. w km od 0+002,42 do 0+093,84.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-04-16
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres gwarancji - 20%
Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-04-18
Data zawarcia umowy2018-04-26
Wybrany oferentRoboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo
tel. 504-543-498
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim