Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.7.2018.S
Nazwa przetarguPrzebudowa dróg dojazdowych Nr 2414G, 2416G w kierunku przebudowanego mostu w miejscowości Pogódki.
Data ogłoszenia2018-03-28
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg dojazdowych Nr 2414G, 2416G w kierunku przebudowanego mostu w miejscowości Pogódki.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45233142-6 Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-04-12
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres gwarancji - 20%
Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-04-30
Data zawarcia umowy2018-05-09
Wybrany oferentBitunova Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa
tel. 77/483-07-30
fax 77/487-21-79
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim