Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.6.2018.PCh
Nazwa przetarguWykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie PZD Starogard Gdański w roku 2018.
Data ogłoszenia2018-03-21
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie PZD Starogard Gdański w roku 2018 zgodnie z SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233221-4.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-04-05
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%, Dysponowanie dodatkową brygadą - 40%
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-04-19
Data zawarcia umowy2018-04-30
Wybrany oferentPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83/341-16-00
fax 83/341-54-89
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim