Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.5.2018.PCh
Nazwa przetarguRemont drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo polegający na wbudowaniu płyt drogowych betonowych.
Data ogłoszenia2018-02-14
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo polegający na wbudowaniu płyt drogowych betonowych zgodnie z SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233220-7.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-03-01
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%, Okres rękojmi - 20%, Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-03-15
Data zawarcia umowy2018-03-27
Wybrany oferent"ROMAR" Reszczyńscy spółka jawna
Rokocin 2a, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58/562-07-48
fax 58/562-07-48
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim