Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.4.2018.S
Nazwa przetarguPrzebudowa mostu nad rzeką Wierzyca w ciągu drogi powiatowej nr 2414G w miejscowości Pogódki.
Data ogłoszenia2018-02-14
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: Przebudowa mostu nad rzeką Wierzyca w ciągu drogi powiatowej nr 2414G w miejscowości Pogódki.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-03-01
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres gwarancji - 20 %
Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-03-14
Data zawarcia umowy2018-03-27
Wybrany oferentROKA Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański
tel. 601-674-450
fax 58/775-15-86
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim