Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.3.2018.Ł
Nazwa przetarguZakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej dla PZD Starogard Gdański.
Data ogłoszenia2018-02-05
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej ciągnionej, przystosowanej do pracy z ciągnikiem rolniczym PRONAR ZEFIR 90k. Ilość sztuk: 1.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
34921100-0 – Zamiatarki drogowe
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-02-15
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Czas realizacji - 40 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiŁukasz Łęczyński w godz. 08:00 ÷ 10:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-02-28
Data zawarcia umowy2018-03-09
Wybrany oferentAGRIPEL Sp. z o.o.
ul. Strzelnica 4
83-130 Pelplin
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim