Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.2.2018.S
Nazwa przetarguMechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych dróg powiatowych w PZD Starogard Gdańskiw roku 2018.
Data ogłoszenia2018-01-19
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych dróg powiatowych w PZD Starogard Gdańskiw roku 2018 zgodnie z SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45112000-5.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-02-09
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Termin realizacji - 40 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-02-21
Data zawarcia umowy2018-03-05
Wybrany oferentPrzedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek
Lisewo 39, 62-310 Pyzdry
tel. 608-687-820
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim