Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.1.2018.S
Nazwa przetarguDostawa płyt drogowych betonowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo.
Data ogłoszenia2018-01-15
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych betonowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo w ilości 640 szt. zgodnie z SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44113000-5.
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-01-24
Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert siedziba Zamawiającego, Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, biuro nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60% , Okres gwarancji - 20%, Termin realizacji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJerzy Smolarczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiającego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2018-01-31
Data zawarcia umowy2018-02-14
Wybrany oferentFirma Usługowo Handlowa Marcin Czarnowski
ul. Wyzwolenia 48, 83-425 Dziemiany
tel. 58/688-06-95
fax 58/688-06-95
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim