Archiwalne ogłoszenia o przetargach
realizowanych w ramach zamówień publicznych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim


I. Archiwalne przetargi o wartości do wysokości progów unijnych
II. Archiwalne przetargi o wartości powyżej wysokości progów unijnych
III. Aktualne przetargi

I. Archiwalne przetargi o wartości do wysokości progów unijnych

2017
L.p. Numer przetargu Data ogłoszenia Termin skladania ofert Nazwa przetargu Szczegóły
1 PZD.404.1.2017.PCh 2017-02-10 2017-02-27 Remont nawierzchni gruntowej dróg powiatowych nr: 2712G i 2721G żużlem.
2 PZD.404.2.2017.S 2017-02-17 2017-03-06 Przebudowa mostu Czysta Woda 2 na rzece Wierzyca w ciągu drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Czarnocina.
3 PZD.404.3.2017.W 2017-02-21 2017-03-03 Dostawa płyt drogowych betonowych 300x150x15 dla PZD Starogard Gdański w roku 2017.
4 PZD.404.4.2017.PCh 2017-02-23 2017-03-10 Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I.
5 PZD.404.5.2017.W 2017-03-06 2017-03-23 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713G ul. Boroszewskiej w Godziszewie.
6 PZD.404.6.2017.W 2017-03-07 2017-03-24 Budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową przy drodze powiatowej nr 2703G w Semlinie.
7 PZD.404.7.2017.W 2017-03-07 2017-03-27 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2705G w Bączku.
8 PZD.404.8.2017.W 2017-03-07 2017-03-28 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2703G w Karolewie.
9 PZD.404.9.2017.S 2017-03-21 2017-04-05 Przebudowa dróg dojazdowych w kierunku przebudowanego mostu w obrębie Czarnocina.
10 PZD.404.10.2017.PCh 2017-03-22 2017-04-06 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych przy użyciu asfaltu lanego na terenie PZD Starogard Gdański w roku 2017.
11 PZD.404.11.2017.PCh 2017-03-30 2017-04-18 Remont dróg powiatowych nr: 2712G i 2721G polegający na wbudowaniu płyt drogowych betonowych.
12 PZD.404.12.2017.PCh 2017-04-07 2017-04-24 Utwardzenie pobocza z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem istniejących zjazdów i budową nowych zjazdów na posesje wzdłuż drogi powiatowej nr 2407G - ul. Kręta w miejscowości Frank - Etap II.
13 PZD.404.13.2017.PCh 2017-04-26 2017-05-11 Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I.
14 PZD.404.14.2017.PCh 2017-05-16 2017-06-01 Ulepszenie nawierzchni dróg metodą slurry seal.
15 PZD.404.15.2017.W 2017-05-18 2017-06-02 Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2724G ul. Sienkiewicza w m. Osieczna
16 PZD.404.16.2017.W 2017-05-29 2017-06-07 Dostawa soli drogowej do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2017/2018
17 PZD.404.18.2017.S 2017-06-27 2017-07-12 Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2212G w miejscowości Mirowo Duże gmina Skarszewy.
18 PZD.404.19.2017.PCh 2017-06-27 2017-07-12 Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I.
19 PZD.404.21.2017.W 2017-08-04 2017-08-22 Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-2 mm do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2017/2018
20 PZD.404.22.2017.PCh 2017-08-04 2017-08-21 Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie 2017-2018.

do początku
 
 

II. Archiwalne przetargi o wartości powyżej wysokości progów unijnych

2017
L.p. Numer przetargu Data ogłoszenia Termin skladania ofert Nazwa przetargu Szczegóły
1 PZD.404.20.2017.PCh 2017-07-15 2017-08-28 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018 z podziałem na 3 części.

do początku
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim