Archiwalne ogłoszenia o przetargach
realizowanych w ramach zamówień publicznych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim


I. Archiwalne przetargi o wartości do wysokości progów unijnych
II. Archiwalne przetargi o wartości powyżej wysokości progów unijnych
III. Aktualne przetargi

I. Archiwalne przetargi o wartości do wysokości progów unijnych

2018
L.p. Numer przetargu Data ogłoszenia Termin skladania ofert Nazwa przetargu Szczegóły
1 PZD.404.1.2018.S 2018-01-15 2018-01-24 Dostawa płyt drogowych betonowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo.
2 PZD.404.2.2018.S 2018-01-19 2018-02-09 Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych dróg powiatowych w PZD Starogard Gdańskiw roku 2018.
3 PZD.404.3.2018.Ł 2018-02-05 2018-02-15 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej dla PZD Starogard Gdański.
4 PZD.404.4.2018.S 2018-02-14 2018-03-01 Przebudowa mostu nad rzeką Wierzyca w ciągu drogi powiatowej nr 2414G w miejscowości Pogódki.
5 PZD.404.5.2018.PCh 2018-02-14 2018-03-01 Remont drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo polegający na wbudowaniu płyt drogowych betonowych.
6 PZD.404.6.2018.PCh 2018-03-21 2018-04-05 Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie PZD Starogard Gdański w roku 2018.
7 PZD.404.7.2018.S 2018-03-28 2018-04-12 Przebudowa dróg dojazdowych Nr 2414G, 2416G w kierunku przebudowanego mostu w miejscowości Pogódki.
8 PZD.404.8.2018.S 2018-03-29 2018-04-16 Przebudowa dróg dojazdowych Nr 2414G, 2416G w kierunku przebudowanego mostu - Przebudowa ul. Jeziornej w km od 0+002,42 do 0+093,84.
9 PZD.404.10.2018.PCh 2018-05-09 2018-05-25 Ulepszenie nawierzchni dróg metodą slurry seal.
10 PZD.404.11.2018.PCh 2018-05-11 2018-05-28 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowości Lubiki, gm. Czarna Woda.
11 PZD.404.12.2018.PCh 2018-07-09 2018-07-09 Zamówienie uzupełniające realizowane w zadaniu pn.: Ulepszenie nawierzchni dróg metodą slurry seal.
12 PZD.404.13.2018.S 2018-07-09 2018-07-24 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2212G - ul. Kamierowska w Skarszewach.
13 PZD.404.14.2018.S 2018-07-19 2018-08-03 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713G – ul. Boroszewskiej w Godziszewie – II etap.
14 PZD.404.15.2018.S 2018-07-25 2018-08-09 Budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd – Brzeźno na odcinku szkoła, boisko sportowe w Rywałdzie.
15 PZD.404.16.2018.PCh 2018-08-22 2018-08-30 Dostawa soli drogowej do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2018/2019.
16 PZD.404.17.2018.PCh 2018-08-23 2018-08-31 Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-2 mm do likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2018/2019.
17 PZD.404.18.2018.PCh 2018-08-27 2018-09-04 Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
18 PZD.404.19.2018.PCh 2018-09-03 2018-09-18 Usługi koparko-ładowarkami przy pracach organizowanych przez PZD Starogard Gdański z podziałem na 2 części.

do początku
 
 

II. Archiwalne przetargi o wartości powyżej wysokości progów unijnych

2018
L.p. Numer przetargu Data ogłoszenia Termin skladania ofert Nazwa przetargu Szczegóły
1 PZD.404.9.2018.PCh 2018-04-20 2018-06-04 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg Starogard Gdański w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 3 części.

do początku
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim